N35 Gennep

28/08/2020 Natoer N35 – Losplaats Gennep – Geplande lossing za 29/08/2020

Latitude: +514031,1 – Longitude: +060152,6

Snelste duif in afdeling 11 Gennep 2000.864 mpm N32 Gennep-2019 De Griffioen Oosterwolde

Snelste duif De Rode Doffer Drachten 1921.183 mpm N32 Gennep-2019

De afstand Drachten – Gennep is 157km