M30 Arlon

23/07/2020 Midfond M30 – Losplaats Arlon – Geplande lossing za 25/07/2020

Latitude: +494043,3 – Longitude: +054807,6

Snelste duif in afdeling 11 Arlon

Snelste duif De Rode Doffer Drachten

De afstand Drachten – Arlon is 382km