Elfstedentocht voor Postduiven

De 4e editie zal naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden op zondag 18 december 2022. Inschrijven kan vanaf 1 januari 2022.

De Elfstedentocht voor Postduiven is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren en donateurs


Wilt u ook donateur worden? Dat kan vanaf € 25,- per jaar. Stuur een mail voor meer informatie

Wat is er veranderd:

 • Deelname aan de Elfstedentocht voor postduiven met minimaal 11 duiven (1 team) of een veelvoud hiervan
 • Alle duiven worden onder vluchtnummer 01 in uw ECS-systemen ingekorfd. Zorg ervoor dat uw ECS-systeem geen toegewezen duiven bevat onder dit vluchtnummer.

De inkorf volgorde is als volgt:

 1. Bolsward
 2. Harlingen
 3. Franeker
 4. Leeuwarden
 5. Dokkum
 6. Sneek
 7. IJlst
 8. Sloten
 9. Stavoren
 10. Hindeloopen
 11. Workum
 • Alle duiven dienen achter elkaar per losplaats ingemand te worden. De eerst aangegeven duif is de eerste getekende voor die losplaats. Bij deelname van een veelvoud van 11, dus meer teams,  is de tweede aangegeven duif de tweede getekende, de derde duif is de derde getekende enz voor 1 losplaats. Onderaan in dit artikel vindt u een schematische weergave
 • De deelnemende duiven worden per getekende als team ingezet. Maw alle eerst getekende duiven vormen team 1, alle 2e getekende duiven vormen team 2 etc etc
 • Het D-bestand bevat alle deelnemers en ingezette duiven. Na het uploaden van het D-bestand naar duifmelden.nl worden de ringnummers gefilterd en bij de juiste losplaats gezet.
 • Alle deelnemers ontvangen na het uploaden een inkorfstaat met daarop alle duiven en op welke steden deze zijn ingedeeld per email of whatsapp
 • Het melden van alle geconstateerde duiven is verplicht op de meldsite afd11.duifmelden.nl. U mag daarmee wachten tot de laatste duif thuis is, echter wel uw geconstateerde duiven melden voor 16:00 uur op de losdag.
 • De duiven worden op punten geklasseerd. De winnende duif krijgt 1000 punten. Het aftrekgetal is 100 gedeeld door het aantal ingezette duiven per stad. De duiven krijgen bonuspunten toegekend. De bonuspunten zijn de punten van de snelheid in m/s. vb de winnende duif heeft 1200mpm dan komen er 20 punten bij de 1000. (1200mpm=20m/s)
 • Er kan maar 1 team van dezelfde liefhebber per stad en in het algemeen klassement een prijs winnen.
 • Na afslaan worden de klokken ingelezen en een wedstrijdbestand aangemaakt. Deze wordt naar duifmelden.nl geupload en daar gefilterd net als bij het D-bestand.
 • Na het uitfilteren worden de snelheden berekend en vervolgens van elke stad een uitslag en het algemeen kampioenschap gemaakt.

Wat blijft is de dag waarop het evenement plaats vindt. Dat is altijd het eerste weekend na het reguliere vluchtprogramma. Inkorven is op de zaterdag en vluchtdag is altijd op de zondag Er is voor iedereen prijs en ieder deelnemer die per team van 11 duiven uit de 11 steden het gehele team thuis krijgt ontvangt een Elfstedentocht voor Postduiven medaille (max 1 per deelnemer, ongeacht het aantal teams).

Deelnamekosten blijven gelijk aan voorgaande jaren. De deelname kosten zijn € 5,00 per deelnemer en € 11,00 per team / € 1,00 per duif.

Vanaf januari 2022 kunt u zich weer inschrijven. De inschrijvingstermijn zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 1 dag voor de inkorfdag worden gesloten.

Schematische weergave inkorfvolgorde

Enzovoort enzovoort…………..

Kortom: Heeft u een team van 11 dan gaat de eerste duif die u inkorft naar Bolsward, de 2e naar Harlingen, 3e naar Franeker enz.. Heeft u 22 duiven dan gaan de eerste 2 naar Bolsward, de volgende 2 naar Harlingen. Bij 33 duiven duiven gaan de eerste 3 die u inmand naar Bolsward, de 2 serie van 3 naar Harlingen enz. Alle duiven die u als 1e per losplaats inkorft behoren tot team 1, alle 2e duiven die u inkorft tot uw team 2 enz enz.

Opgave voor dit evenement is zeer gewenst om één en ander organisatorisch te kunnen regelen.

U kunt u via deze link uw opgave regelen